DURABLE & HEALTHY 2017

13 december 2016
DURABLE & HEALTHY 2017

Mede dankzij onze dealers kon Emma Safety Footwear in 2016 grote stappen zetten.

EMMA 85 JAAR
2016 was voor Emma Safety Footwear om meerdere redenen een bijzonder jaar. Op 19 mei vierden wij, samen met velen onder u, het 85-jarig bestaan van ons bedrijf, met als ‘special sustainability guests’ ruimtevaarder André Kuipers en visionair Thomas Rau.

  
KOEWAIT

Wij leveren nu ook ‘extremely safe’ veiligheidsschoenen en –laarzen aan Kuwait Oil Company en in de Verenigde Arabische Emiraten gaat men veiligheidsschoenen maken met behulp van de kennis en het vakmanschap van Emma.

DESMA
Uw vertrouwen in onze kwaliteitsproducten stelde ons in staat om een tweede Desma te kopen. Sinds november 2016 is deze ‘state of the art machine’ operationeel. Onze productielocatie in Brunssum, waar o.a. de Emma-schoenen worden gemaakt, timmert internationaal aan de weg onder de naam Protag Shoe Supply.

 
PSO

Volgens de Stichting Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en TNO Nederland is ons bedrijf – óók in 2016 – één van de koplopers op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

ORTHOPEDIE
Geheel in lijn met onze slogan Safety for Everybody brachten wij een volledig ISO gecertificeerde orthopedische veiligheidsschoen op de markt (EN ISO 20345:2011).

Zie ook: https://vimeo.com/169987954

 

 
WISHING YOU A DURABLE AND HEALTHY 2017

Naast een toename van het aantal medewerkers realiseert Emma in 2016 ook een aanzienlijke omzetgroei. Met het oog op een toenemend productievolume in de komende jaren, zal Emma in 2017/2018 een moderne, grotere productielocatie betrekken.

Het digitaal bestellen van Emma-producten neemt dit jaar aanzienlijk toe, evenals de frequentie ervan.

Tot slot: in 2016 hebben wij een belangrijke vervolgstap gezet in de ontwikkeling van de circulaire schoen die wij (opgelet!) tijdens de A&A 2017 in Düsseldorf zullen lanceren.

Wij konden de hierboven vermelde feiten en ontwikkelingen realiseren mede dankzij u. Wij willen u bedanken voor het in Emma gestelde vertrouwen. Ook komend jaar zal Emma Safety Footwear een voor u interessante invulling geven aan dat partnership. Mede namens ons sales- en marketingteam Fijne Feestdagen! Ik wens u in 2017 privé en zakelijk het allerbeste toe.


Michel van Dordregt,

directeur Emma Safety Footwear