SUSTAINABILITY

VEILIGHEID EERST, OP DE VOET GEVOLGD DOOR DUURZAAMHEID

Wij willen een positieve indruk achterlaten op mens en planeet. Daarom ondernemen wij op basis van de principes van duurzaamheid.

Concreet betekent dit voor EMMA het streven naar de vermijding van de inzet van (primaire) grondstoffen, vermijding van energiegebruik en CO2-emissies, de herwinning van grondstoffen en de toepassing van gerecycled materiaal in nieuwe producten. 

WAT BETEKENT DUURZAME PRODUCTIE VOOR EMMA?

1. Elke schoen een eigen factsheet
2. Geselecteerd op veiligheid, milieu, mens, duurzaamheid
3. Bevat (deels) reeds gerecycled materiaal

DUURZAAMHEID BIJ EMMA: BEKIJK DE FILM

duurzaam ondernemen

Daarnaast zorgen we voor goede arbeidsomstandigheden, door onze hele keten heen. Voor ons is het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving bij onze klanten en aan de duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van onze medewerkers. Al vanaf de oprichting in 1931 creëert EMMA positieve sociale impact door te kiezen voor diversiteit en inclusiviteit in haar organisatie. EMMA biedt haar personeel de kans om talenten te benutten en zich persoonlijk te ontplooien. Er wordt niet alleen gekeken naar de arbeidsomstandigheden in Nederland. We zien er ook op toe dat de leveranciers en de ketenpartners een veilige omgeving bieden aan de mensen die dagelijks aan de EMMA schoenen werken.

Duurzaam ondernemen is voor ons bedrijf niet alleen een andere manier van produceren, het is ook een andere manier van denken: we hebben te maken met een systeemverandering. We zien deze transitie als een reis, waarbij we ons laten inspireren en motiveren door de positieve stappen die we zetten.