KETENVERANTWOORDELIJKHEID

EMMA zet zich in voor het bevorderen en behouden van een verantwoorde productieketen met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook vinden we het belangrijk dat elke schakel in onze keten haar milieuverantwoordelijkheid proactief neemt. Met vele van onze leveranciers hebben we een langdurige relatie opgebouwd. Zo werkt EMMA al meer dan 20 jaar met dezelfde schachtenleverancier in Brazilië. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leveranciers transparant zijn over hun activiteiten en geven zelf ook inzicht in onze eigen inkooppraktijken. De samenwerkingen met onze leveranciers zijn erg belangrijk voor EMMA. EMMA monitort haar sustainability en compliance data via Worldfavor (www.worldfavor.com).  

  

HULTAFORS GROUP

EMMA Safety Footwear is onderdeel van de Hultafors Group. De gedragscode (Code of Conduct) van de Hultafors Group is gebaseerd op bestaande referentiedocumenten en communiceert zeer nauwkeurig hoe belangrijk verantwoord gedrag is voor onze werkzaamheden. Wat uniek is echter dat dit een “Two Way Code of Conduct” is. In deze gedragscode wordt namelijk ook vermeld wat de leveranciers van EMMA en de Hultafors Group mogen verwachten. Het stelt de niet-onderhandelbare minimumeisen en normen vast voor alle partijen die betrokken zijn bij het productieproces. Daarnaast ontvangen de leveranciers een Lijst van Restricted Substances; stoffen die niet, of slechts in beperkte mate, in onze producten mogen voorkomen. Ook dit document moet door de EMMA leveranciers ondertekend worden.

  

TOEZICHT OP NALEVING

We zijn ons ervan bewust dat het moeilijk is om de naleving volledig te controleren vanwege de complexiteit van de productieketen. Onze productontwikkelaars, inkopers en Sourcing Manager bezoeken daarom regelmatig onze fabrieken om de naleving van onze gedragscode te beoordelen, corrigerende maatregelen van eerdere audits op te volgen en fabrieken te helpen bij het opsporen en vinden van oplossingen voor hun uitdagingen. Samen werken we dan aan mogelijkheden om de situatie nog verder te verbeteren. Download ons volledige gedragscodedocument: 

Download Code of Conduct Hultafors Group

Download Code of Conduct Hultafors Group Annex Footwear

   

WHISTLEBLOWING 

De Hultafors Group moedigt het melden van wangedrag aan met betrekking tot onze gedragscode. De Hultafors Group zal stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat mensen die wangedrag melden, niet worden benadeeld, gediscrimineerd of traceerbaar zijn. Alle rapportage vindt plaats via een systeem dat onafhankelijk is van de IT-services van Hultafors Group.

Klachten of geschillen met betrekking tot deze Gedragscode kunnen worden ingediend via:

https://report.whistleb.com/en/message/hultaforsgroup