KÆDEANSVAR

EMMA arbejder for at fremme og bevare en forsvarlig forsyningskæde med sikre og sunde arbejdsforhold. Vi mener også, at det er vigtigt, at hvert led i kæden proaktivt påtager sig miljøansvar. Vi har opbygget langvarige relationer med mange af vores leverandører. For eksempel har EMMA samarbejdet med den samme leverandør af overlæder i Brasilien i mere end 20 år.

Vi mener, at det er vigtigt, at vores leverandører er transparente i deres aktiviteter, og vi giver også indsigt i vores egen indkøbspraksis. Samarbejdet med vores leverandører er meget vigtigt for EMMA. Andre vigtige interessenter er de ansatte, fagforeningerne og de NGOer, der varetager deres interesse. EMMA overvåger sine data om bæredygtighed og overholdelse via Worldfavor (www.worldfavor.com).  

  

HULTAFORS GROUP

EMMA Safety Footwear er en del af Hultafors Group. Hultafors Group´s adfærdskodeks (Code of Conduct) er baseret på eksisterende referencedokumenter og kommunikerer meget præcist, hvor vigtigt ansvarlig adfærd er for vores arbejde. Det unikke er, at det er en “Two Way Code of Conduct”. I denne adfærdskode bliver det også nævnt, hvad leverandørerne kan forvente af EMMA og Hultafors Group. Den stiller ufravigelige minimumskrav og normer for alle parter, der er involveret i produktionsprocessen. Derudover modtager leverandørerne en liste over restriktive stoffer der ikke, eller kun i begrænset omfang må indgå i vores produkter. Dette dokument skal også underskrives af EMMAs leverandører.

  

OVERVÅGNING AF OVERHOLDELSE

Vi er klar over, at det er vanskeligt fuldt ud at verificere overholdelse på grund af kompleksiteten af produktionskæden. Vores produktudviklere, indkøbere og indkøbschef besøger derfor regelmæssigt vores fabrikker for at bedømme overholdelsen af vores adfærdskode, følge op på korrigerende handlinger fra tidligere revisioner og hjælpe fabrikkerne med at identificere og håndtere deres udfordringer. Sammen arbejder vi på mulighederne for at forbedre situationen yderligere. Download vores komplette adfærdskodeks: 

Download Code of Conduct Hultafors Group

Download Code of Conduct Hultafors Group Annex Footwear

   

WHISTLEBLOWING 

Hultafors Group opfordrer til indberetning af manglende overholdelse af vores adfærdskodeks. Hultafors Group vil tage skridt for at sikre, at personer, der vil rapportere om manglende overholdelse, ikke blive krænket, diskrimineret eller kan opspores. Al rapportering sker via et system, der er uafhængigt af Hultafors Group´s it-services.

Klager eller tvister angående denne adfærdskodeks skal indgives via:

https://report.whistleb.com/en/message/hultaforsgroup