MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Stadig flere virksomheder går ind for bæredygtigt entreprenørskab. EMMA har ydet et praktisk bidrag til dette mål ved at være de første i verden, der tilbyder cirkulære sikkerhedssko, herunder omvendt logistik. Ved at bruge cirkulære sko bidrager EMMAs kunder blandt andet til ansvarligt brug af råvarer og energi samt medarbejdernes sikkerhed og bæredygtige udvikling. Dermed er vi med til at bidrage til realiseringen af FN´s mål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals), som på verdensplan skal nås inden 2030. EMMA bidrager til flere bæredygtighedsmål. EMMA har valgt tre mål som sin primære målsætning for virksomheden, der måles via Key Performance Indicators (KPI'er). De udvalgte mål er 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), (Industri, innovation og infrastruktur) og 12 (Ansvarligt forbrug og produktion).

Fra EMMAs perspektiv falder følgende fokusområder under punkt 8:

 1. At sikre gode arbejdsforhold for personalet i hele forsyningskæden.
 2. At sørge for beskæftigelse til alle (rimelig løn, herunder arbejde til mennesker, der er i en udsat position på arbejdsmarkedet).
 3. At sørge for et sikkert arbejdsmiljø med respekt for menneskerettighederne.

Under punkt 9 (Industri, innovation og infrastruktur) er EMMA fokuseret på:

 1. Brug af miljøvenlige teknologier og processer
 2. Opgradering af innovation og teknologiske muligheder, især i mindre udviklede lande
 3. Returlogistik
 4. Et bæredygtigt produktionsmiljø

For EMMA er delmålene for punkt 12 (Ansvarligt forbrug og produktion):

 1. Implementering af miljøledelsesforanstaltninger (ISO 14001)
 2. Anvendelsen af allerede genbrugt materiale
 3. Genbrug af råmaterialer på en cirkulær måde (og samtidig sørge for ny anvendelse til næste brug)
 4. Effektiv udnyttelse af naturressourcer
 5. Ansvarlig håndtering af kemikalier og affald
 6. Undgå affald, genbrug og genanvend
 7. Opmuntre andre virksomheder til at indføre bæredygtig praksis og inkludere dette i deres rapporteringer med det formål at øge bevidstheden
 8. Fremme praksis for offentlige indkøb
 9. Give mennesker overalt adgang til relevant information om bæredygtighed
 10. Støtte udviklingslandene i at styrke deres teknologiske og videnskabelige kapacitet til at fremstille og forbruge mere bæredygtigt.