SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS EMMA

Steeds meer bedrijven staan voor duurzaam ondernemen. EMMA draagt bij aan de doelstellingen van bedrijven op dit terrein door, heel praktisch, als eerste in de wereld duurzame veiligheidsschoenen aan te bieden, inclusief retourlogistiek. Door duurzame schoenen in te zetten dragen de EMMA klanten o.a. bij aan verantwoord grondstoffen- en energieverbruik, alsmede de duurzame inzetbaarheid van mensen. Daarmee dragen we samen bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die in 2030 wereldwijd behaald moeten zijn. EMMA raakt met haar werkzaamheden diverse Sustainable Development Goals. EMMA heeft drie Sustainable Development Goals gekozen als primaire doelen voor haar eigen organisatie. Op deze drie doelen meet EMMA haar resultaten door middel van Key Performance Indicators (KPIs). De gekozen doelen zijn 8 (Decent Work and Economic Growth), 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) en 12 (Responsible Consumption and Production).

Vanuit het perspectief van EMMA vallen de volgende focusgebieden van EMMA onder #8:

 1. Zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden voor het personeel door de hele supply chain.
 2. Werkgelegenheid aanbieden voor iedereen (eerlijke lonen, ook werk voor mensen die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt).
 3. Veilige werkomgeving bieden met respect voor mensenrechten.

Bij #9 (Industry, Innovation and Infrastructure) zijn dit de onderwerpen waar EMMA zich op richt:

 1. Gebruikmaken van milieuvriendelijke technologieën en processen
 2. Innovatie en technologische mogelijkheden upgraden, met name in minder ontwikkelde landen
 3. Retourlogistiek
 4. Een duurzame productieomgeving

De subdoelen van ontwikkelingsdoel #12 (Responsible Consumption and Production) zijn voor EMMA:

 1. Maatregelen omtrent milieumanagement implementeren (ISO 14001)
 2. Gebruikmaken van reeds gerecycled materiaal
 3. Hergebruik van grondstoffen en duurzame werken (tevens zorgen voor next use applications)
 4. Efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen
 5. Verantwoord omgaan met chemicaliën en afval
 6. Afval voorkomen, recyclen en hergebruiken
 7. Andere bedrijven aanmoedigen om met duurzame praktijken aan de slag te gaan en dit ook mee te nemen in hun reporting activiteiten, met als doel bewustwording te creëren
 8. Public procurement practices promoten
 9. Mensen overal toegang geven tot relevante informatie omtrent duurzaamheid
 10. Ontwikkelingslanden steunen in het versterken van hun technologische en wetenschappelijke capaciteiten om duurzamer te produceren en te consumeren.