SUSTAINABILITY REPORT


Vul onderaan deze pagina uw e-mailadres in en download het Duurzaamheidsrapport 2022 van EMMA.

STAP NAAR EEN DUURZAMERE TOEKOMST

Graag willen we onze duurzame reis met u te delen. Met nieuwe initiatieven en toewijding maken we een positieve impact op de wereld om ons heen.

Onze leveranciers en partners spelen een cruciale rol in onze duurzame inspanningen. We zijn dankbaar voor hun samenwerking en gedeelde toewijding aan ethische en verantwoorde bedrijfsprak tijken. Samen smeden we een toeleveringsketen die een baken van duurzaamheid en integriteit in de branche vormt.

Daarnaast innoveren we continu op reduceren van materiaalgebruik, design to dismantle, hergebruik en recycling van materialen. Hiervoor blijven we in gesprek met belanghebbenden en benutten we duurzame samenwerkingen om positieve verandering in onze sector teweeg te brengen.

In 2022 hebben we een ambitieuze stap gezet in de strijd tegen klimaatverandering. We startten met de Climate Neutral Certification voor zes van onze meest populaire modellen. Zo verminderen we de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen. We verwachten het programma succesvol af te ronden in 2023. Met deze stap hopen we anderen te inspireren om onze planeet ook te beschermen voor komende generaties.

Dit duurzaamheidsverslag getuigt van onze transparantie, verantwoording en gedeelde visie voor een duurzame toekomst. Samen hebben we de kracht om een verschil te maken en een betere wereld te vormen voor komende generaties. We kijken uit naar de gezamenlijke positieve impact in de komende jaren.

Download het Sustainability Report 2022!


    

EMMA SAFETY FOOTWEAR: SUSTAINABILITY REPORT 2022

Vul uw e-mailadres in en download EMMA's Sustainability Report 2022.