WE CARE, WORK SAFE!

EMMA er helt enestående i den hollandske produktionsindustri. Vores mål er ikke blot at opfylde, men at overgå de gældende standarder, fordi vi kun er interesserede i at gøre det bedste. Vi er kun tilfredse, når vi er sikre på, at folk kan gå sikkert på arbejde og uden bekymring takket være vores produkter. Det gælder naturligvis også for dem, der arbejder hos EMMA. EMMA har en særlig tilgang til sit personale. Traditionelt har vi altid arbejdet med mennesker, der står svagt på arbejdsmarkedet, og vi hjælper alle til at yde deres allerbedste. Som arbejdsgiver spiller vi en central rolle i samfundet og føler os ansvarlige for at fastholde denne særlige tilgang til arbejdet. Vi beskæftiger mere end 130 medarbejdere i Holland og på globalt plan arbejder mindst 1.000 mennesker med EMMA produkter. Vi mener, det er ganske logisk at lade denne omsorgspligt gælde i hele produktionskæden. Arbejdsforholdene hos vores leverandører, oprindelsen af vores råvarer: Vi tilstræber ærlig og ansvarlig produktion, hvor mennesker behandles og belønnes retfærdigt. Børnearbejde er uacceptabelt, mens et sikkert sted at arbejde er helt afgørende.

For EMMA betyder ansvarlig forretningsførelse, at vi er bevidst om vores miljø. Når det drejer sig om miljøet, anvender vi vores egne hollandske standarder over hele kloden, hvilket også betyder, at vi udfører regelmæssige inspektioner for at sikre, at affald behandles og bortskaffes ansvarligt. Der er særligt fokus på ønsket om en cirkulær proces i udviklingen af nye EMMA produkter, hvor genanvendelse af materialer er nøglen. På denne måde rækker vores engagement langt ud over EU's grænser. Vores indkøbsafdeling påtager sig ansvaret for miljøet ved udelukkende at arbejde med leverandører, der sørger for gode og sikre arbejdsforhold i deres forsyningskæde og på samme tid bidrager til et bedre miljø.

Profit ligger i hjertet af enhver virksomhed, den er afgørende for vækst og udvikling af vores brand. Mens vi stræber efter profit, bør vi dog ikke miste fokus på mennesker eller miljø. Det er netop denne bæredygtige profit, der garanterer en fremtid for vores virksomhed og mennesker, og som giver os mulighed for på en ansvarlig måde at investere i nye modeller, nye måder at arbejde på, nye materialer, nye markeder og så mange beskæftigelsesmuligheder som muligt.

Hos EMMA tager vi vores forretningsmæssige og sociale ansvar alvorligt.