Nästa generations säkerhet. Dessa ledord är EMMA:s röda tråd. Säkerheten kommer alltid i första hand. Inte bara för våra medarbetare och de anställda i vår skokedja, utan också för våra kunder. EMMA-skor är ISO 20345:2011-certifierade. Omfattande testning utförs på vårt testcenter varje dag.

Vi tillämpar SCC-principen: Safety, Comfort, Circularity (säkerhet, komfort, cirkularitet). Vi på EMMA anser att det är den rätta ordningen. För vem vill ha skor som inte är säkra, oavsett hur hållbara de är? Vi har nyligen utökat vår definition av termen ”säkerhet”. Vi strävar nu efter säkra skyddsskor, säkra arbetsförhållanden och säkerhet för miljön, även för framtida generationer. Det är så konceptet för ”Nästa generations säkerhet” blev till.

Vi använder oss av fem grundläggande principer: den föränderliga världen som vi reagerar på, cirkulära processer, kontinuerlig förbättring, kundengagemang och ny teknik. Genom att fokusera på dessa fem pelare är vi redo för framtiden.

Världen förändras snabbare än någonsin. Det ställer nya krav på hur vi arbetar och därför också nya krav på säkerhet. Det räcker inte att vara säker i dag – vi vill säkerställa att vi kan arbeta säkert även i framtiden. Alltid. EMMA ligger i framkant för nya utvecklingar och kommer i framtiden att vara först med att presentera skyddsskor för arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som vi inte kan föreställa oss i dag.

REDO FÖR FRAMTIDEN

En föränderlig värld
VI KAN ENDAST SKYDDA NÄSTA GENERATION AV JOBB MED NÄSTA GENERATIONS SÄKERHET.
Dagens teknik gör det möjligt för oss att utforma, tillverka, samla in och återanvända cirkulära produkter. Det är vårt ansvar att göra detta. För att säkerställa att världen fortsätter att vara beboelig, och för att förhindra föroreningar och avfall, anser vi att det är vår skyldighet att använda ett cirkulärt arbetssätt.
Cirkulär ekonomi
NÄSTA GENERATIONS SÄKERHET ÄR SÄKERHET SOM INTE BARA SKYDDAR BÄRARNA AV VÅRA SKOR, UTAN OCKSÅ VÄRLDEN OMKRING DEM: SÄKER FÖR FRAMTIDA GENERATIONER.
Dagens teknik gör det möjligt för oss att utforma, tillverka, samla in och återanvända cirkulära produkter. Det är vårt ansvar att göra detta. För att säkerställa att världen fortsätter att vara beboelig, och för att förhindra föroreningar och avfall, anser vi att det är vår skyldighet att använda ett cirkulärt arbetssätt.
Kontinuerlig förbättring
PÅ SÅ SÄTT FORTSÄTTER VI UTVECKLA NÄSTA GENERATION AV SKYDDSSKOR. NÄSTA GENERATIONS SÄKERHET
Vi tror på en process av kontinuerlig inlärning och förbättring. Den cirkulära återkopplingsslingan gör det möjligt att inte bara samla in material utan också kontinuerligt samla in information om våra skor. Inget material går förlorat och ingen expertis går förlorad. All information som vi inhämtar på detta sätt delas med våra kunder och vi använder den för att kontinuerligt förbättra våra skor. Innovation, förbättring och förnyelse upphör aldrig.
Kundengagemang
NÄSTA GENERATIONS SÄKERHET ÄR SÄKERHET SOM ÄR ANPASSAD EFTER DE INDIVIDUELLA ÖNSKEMÅLEN OCH ARBETSFÖRHÅLLANDENA FÖR VARJE ANVÄNDARE
Hittills har vi framför allt kommit med lösningar som vi tror våra kunder behöver. Nu utvecklar vi i allt större utsträckning skor tillsammans med våra kunder, specifikt för deras marknad och arbetsförhållanden. Byggsektorn är ett bra exempel på detta. Detta är bara början av kundengagemang. I framtiden kommer vi att i större utsträckning övergå från massproduktion till skräddarsydda lösningar. Via QR-koden i varje sko, och EMMA-appen i varje individuell smartphone, har vi personlig kommunikation med användare och samlar in unik information på användarnivå. Det gör det möjligt för oss att skräddarsy lösningar på företagsnivå (till exempel: "alla medarbetare hos Heijmans har slitage på högra sidan av sulan, så vi har förstärkt den sidan av skon"). Den slutliga visionen är en unik sko för varje EMMA-användare. Kundengagemang uppnås via skoanalys och datainsamling samt genom gemensamt skapande, dvs. att aktivt be om återkoppling och önskemål från användaren.
Ny teknik
SLUTLIGEN KOMMER NÄSTA GENERATIONS SÄKERHET ATT GARANTERA EMMA:S KONTINUITET SOM FÖRETAG
Det ligger i vår natur att utforska och införa ny teknik. Inte bara för sakens skull, utan för att flytta gränserna för att förbättra kundsäkerheten, komforten och servicenivån.