ARBETA SÄKERT, ALLTID!

EMMA är ganska exceptionella i den nederländska tillverkningsbranschen. Vårt mål är att inte bara uppfylla utan överträffa relevanta standarder eftersom vi alltid strävar efter att tillverka det bästa. Vi är endast nöjda om vi garanterat vet att folk kan gå till jobbet helt säkra och utan att behöva oroa sig, tack vare våra produkter. Det gäller självfallet även alla som jobbar på EMMA. EMMA har ett speciellt förhållningssätt till sin personal. Traditionellt sett har vi alltid arbetat med människor som har en svagare ställning på arbetsmarknaden, och vi hjälper alla att prestera på toppen av sin förmåga. Som arbetsgivare spelar vi en central roll i samhället och känner ett ansvar för att behålla vårt speciella arbetssätt. Just nu har vi över 160 anställda i Nederländerna. På en global skala jobbar minst 1000 personer med EMMA-produkter. Vi anser att det är helt logiskt att utöka den här omvårdnaden genom hela produktionskedjan. Arbetsförhållandena hos våra leverantörer och ursprunget för våra råmaterial: vi strävar efter rättvis och ansvarsfull tillverkning där personer behandlas och belönas rättvist.

För EMMA innebär att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt att vara medveten om vår miljö. När det gäller miljön applicerar vi våra nederländska standarder över hela jorden, vilket också innebär regelbundna inspektioner för att se till att avfallet hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vi har särskilt fokus på medvetenheten om en cirkulär process i utvecklingen av nya EMMA-produkter, vilket innebär att det är centralt att material återvinns. På detta sätt når vårt engagemang långt utanför EU:s gränser. Vår inköpsavdelning tar ansvar för miljön genom att bara arbeta med leverantörer som också har bra och säkra arbetsförhållanden i sin försörjningskedja och dessutom bidrar till en bättre miljö. Vi gick nyligen med i det nederländska avtalet om hållbara textilier. Inom ramen för detta avtal tar vi på oss att utföra förvärvsgranskningar i vår försörjningskedja och minimera de risker som kan uppstå i vår försörjningskedja vad gäller arbetsförhållanden, säkerhet, djurskydd och hållbarhet. Vi strävar också efter att betala skäliga löner i vår försörjningscykel.

Givetvis är det viktigt för oss att göra vinst i vår verksamhet så att vårt märke kan växa och utvecklas. Men i vår strävan efter vinst ska vi aldrig tappa fokus på människan och miljön. Det är just denna hållbara vinst som garanterar en framtid för vårt företag och vårt folk och som gör det möjligt för att oss investera på ett ansvarsfullt sätt i nya modeller, nya arbetsmetoder, nya material, nya marknader och så många anställningsmöjligheter som möjligt.

På EMMA tar vi vår verksamhet och vårt sociala ansvar på största allvar.