MYCKET HAR ÄNDRATS UNDER 85 ÅR, MEN VÅR PASSION FÖR KVALITET BESTÅR

Säkerhet står alltid i fokus på EMMA. Säkerhet för fötterna och säkra arbetsförhållanden för våra anställda, i hela kedjan. EMMA står för och säljer säkerhet. Därför är detta EMMA:s uppdrag:

UPPDRAG: EMMA Safety Footwear utvecklar och tillverkar på ett socialt ansvarsfullt sätt säkra skyddsskor som är bekväma att arbeta i oavsett typen av arbete. Denna uppdrag är central för vårt företag. Vi blickar även framåt. EMMA har ambitionen att växa. EMMA vill växa avseende försäljning, inklusive på internationella marknader, men endast på ett ansvarsfullt sätt. Det är så vi kan påverka på riktigt – vi har ju bara en planet. Ju fler skor som tillverkas på ett hållbart sätt, desto bättre för miljön! Därför har vi tagit fram en vision: VISION: EMMA vill vara ett ledande och banbrytande internationellt företag inom utveckling och tillverkning av säkra skyddsskor. En organisation som gör affärer på ett socialt ansvarsfullt sätt, och som styr och kontrollerar den cirkulära försörjningscykeln. Ett unikt, engagerat och stolt företag som bryr sig om framtiden och kommande generationer.

ARBETA SÄKERT, ALLTID!