Sekretessförklaring

Du kanske inte är medveten om det, men du delar dina personliga data med oss. Du kan göra det genom att prenumerera på ett nyhetsbrev, begära information, skicka en katalog eller ge uppgifter om skostorlek. Men du behöver inte oroa dig. Vi hanterar dina uppgifter med stor försiktighet! Det kan du lita på. Vill du ta reda på hur vi hanterar din integritet? Läs sekretessförklaringen nedan, där vi gladeligen berättar mer.


Vad betraktar vi som personliga data?

Är du kund hos eller partner till oss, eller står du i kontakt med en av våra kollegor? Då lagrar vi förmodligen personliga data. Men vad betraktar vi som personliga data? Personliga data säger något om dig eller ditt företag. Det kan till exempel vara förnamn, efternamn, telefonnummer, adress eller e- postadress. All information som kan kopplas till dig som person.


Vad använder vi personliga data till?

Vi använder personliga data till olika saker. Till exempel:

 • Att ge information om världens första cirkulära skyddssko
 • Att skicka vår katalog
 • Att ge information om vår utprovningstjänst
 • Att ge information om semi-ortopediska modifikationer
 • Att prenumerera på Emmas nyhetsbrev


Vem samlar vi in personliga data från?

Vi samlar in personliga data från alla som någon av våra anställda har (haft) kontakt med och som har lett till en kundrelation eller en eventuell kundrelation. Vi behåller denna data tills relationen är avslutad. Vi samlar också in personliga data från potentiella nya anställda som söker jobb hos oss under en ansökningsprocedur eller skickar in en öppen ansökan. Vi behåller dessa data i upp till ett år efter att vi fått dem.


Vilka personliga data samlar vi in?

Vi behåller ett antal uppgifter om dig och organisationen du arbetar för. Dessa kan sammanfattas
enligt följande:

 • Titel: herr eller fru
 • Initialer
 • Ditt för- och efternamn
 • E-postadress
 • Företagets namn
 • Bransch
 • Yrkesroll
 • Antal anställda
 • Gatunamn och husnummer
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Telefonnummer

Kontakthistorik (vad som tidigare har diskuterats via telefon, e-post eller under möten)

Under utprovningar på plats hos företag, för- och efternamn, anställningsnummer, skobredd,
skostorlek och skotyp


Vem delar vi personliga data med?

I allmänhet delar vi inte dina personliga data med tredje part. Vi delar bara dina data med andra om det finns goda skäl till det. Det gäller till exempel situationer där ett bedrägeri har begåtts eller i händelse av juridiska processer. I dessa fall blir vi tvungna att dela data med polisen, domstolen eller kronofogdemyndigheten. Det finns strikta regler kring att dela personliga data. Vi uppfyller naturligtvis dessa till fullo.

Vi tar god hand om dina personliga data


Alltid väl skyddade

Vi använder enbart säkra datalagringssystem för att förhindra att personliga data hamnar i fel händer. I händelse av ett dataintrång rapporterar vi genast detta till personen ifråga.


Undertecknad konfidentialitet

Alla våra kollegor skrev under ett kontrakt när de började jobba för oss, och detta kontrakt innehåller
ett separat avsnitt om hur man hanterar personliga data. Genom att skriva under kontraktet förklarar
de att de tar på sig att garantera konfidentialiteten för känslig information såsom innehållet i personliga
data.


Hur kan jag se mina personliga data?

Alla i EU har en "rätt till tillgång" till sina personliga data. Detta innebär mer specifikt att du har rätt att se exakt vilka av dina personliga data vi lagrar. Vi erbjuder individer möjligheten att se våra fysiska uppgifter och våra uppgifter på nätet, och utöva sin "rätt till rättelse" om dessa data är felaktiga och behöver korrigeras.


Vår vision gällande sekretess

I vår vision gällande sekretess är personliga data i goda händer. Vi hanterar informationen vi får från dig som kontaktperson, eller dina företagsuppgifter, med yttersta försiktighet. Säkerhet är alltid ledordet i den här aspekten. Utöver de personliga data vi har tillgång till som en följd av din relation med en av våra anställda har du själv också inflytande över de data vi har tillgång till. När du får vårt nyhetsbrev kan du avsluta prenumerationen ifall du inte längre vill få det. Vi kontrollerar regelbundet de personliga data vi har tillgång till för att se till att de är uppdaterade och att vi alltid har korrekt information. Detta garanterar också att vår databas alltid är uppdaterad och säker.


Om denna sekretessförklaring

Detta är sekretessförklaringen tillhörande Emma Safety Footwear BV. Innehållet häri kan ändras med jämna mellanrum. Den nuvarande versionen skrevs 24 maj 2018. Den senaste versionen finns på www.emmasafetyfootwear.com.


Frågor om sekretess?

Vi kan tänka oss att du har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personliga data efter att ha läst denna sekretessförklaring. Skicka ett e-postmeddelande till info@emmasf.com så svarar vi på din fråga så snabbt vi kan.