Klimaat neutraal certificering

Duurzaamheid, milieubewustzijn en het maken van een positieve impact op de wereld om ons heen. Dát drijft ons. Om onze bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Parijs Akkoord, zetten wij in om op verlaging van onze carbon voetprint. In 2022 hebben we hierin een belangrijke stap gezet met deelname aan het Climate Neutral Certification-programma voor zes van onze modellen, te weten:

Clyde -Vera - Himalaya - Ranger - Lukas - Merula

We kozen voor deze 6 modellen, omdat deze schoenen een belangrijk deel van ons assortiment vertegenwoordigt. Met de verkregen inzichten zijn we beter in staat om te bepalen op welke manier we onze voetafdruk voor het gehele assortiment kunnen verlagen. Deze schoenen zijn klimaatneutraal gecertificeerd en hiermee verbinden we ons er nadrukkelijk toe om onze koolstofemissies verder te reduceren en klimaatverandering tegen te gaan. De benodigde activiteiten voor deze reductie zijn opgenomen in een reductieplan voor 2030.

Wat houdt deze klimaatneutrale certificering in?

In overeenstemming met de Climate Neutral Standard hebben we ons tot doel gesteld om tegen 2030 25% minder CO2eq uit te stoten dan in het referentiejaar 2016. Het goede nieuws is dat we dit doel in 2022 al hebben bereikt. We hebben 6 van onze modellen gecertificeerd als klimaatneutraal binnen de overeengekomen grenzen van de bronnen van broeikasgasemissies van deze producten van wieg tot schap.

Natuurlijk blijven we onze CO2eq-uitstoot verminderen, waarbij we ons vooral richten op ons materiaalgebruik. De uitstoot die we nog niet kunnen reduceren, compenseren we via de Golden Standard compensaties van het project Renewable Energy Mix van het Climate Neutral Group. Ga voor meer informatie over CNG naar www.climateneutralcertification.com

Resultaat tot en met 2022:

  • Van 2016 tot en met 2022 heeft EMMA voornamelijk het interne proces gereduceerd (bijvoorbeeld bij het model Clyde was de reductie in kg CO2eq 81%);
  • Van 2016 tot en met 2022 realiseerden we reductie op materialen (bij Clyde 8%).
  • De grootste impact op de Clyde D (zie afbeelding hiernaast) zijn de processen (oranje) en dit draagt grotendeels bij aan een reductie van 3kg CO2eq in totaal. De reducties zijn voornamelijk toe te schrijven aan een verhoogd gebruik van gerecyclede en duurzamere materialen (waaronder de voering met deels gerecycled materiaal, de inlegzolen met 85% gerecycled polyurethaanschuim en de vermijding van PVC in de gehele collectie) en het verduurzamen van processen.

Voorbeelden van verbeteringen in processen en energie in de eigen organisatie:

  • Watergedragen lijmen (95%+);
  • Een zuinigere compressor;
  • Warmteterugwinning van de compressor;
  • De inkoop van hernieuwbare energie;
  • Het gebruik van warmtepompen, waarmee het gasverbruik aanzienlijk lager is.

Voorbeelden:

-Watergedragen lijmen
-Zuinigere compressor
-Warmteterugwinning compressor
-Inkoop van hernieuwbare energie
-Gebruik warmtepompen

De nadruk richting 2030 ligt voornamelijk op het reduceren van de CO2-uitstoot in het materiaal- en grondstoffenverbruik, het verhogen van de efficiëntie bij de productie en de uitrol van LED-verlichting in het gehele gebouw van EMMA. EMMA wordt jaarlijks door een onafhankelijk extern auditeur gemonitord op onze gerealiseerde reductie.

Reductieplan 2030

EMMA heeft in samenwerking met Climate Neutral Group reductiedoelstellingen voor 2030 bepaald:.
Vanaf het basisjaar 2016 tot 2030 realiseren we minimaal een jaarlijkse reductie van 1,8% (proportionele reductie in Scope 1 + 2 en eigen toerekenbare emissies in Scope 3).