Sikkerhet for neste generasjon. Det er dette EMMA dreier seg om. Sikkerhet kommer alltid først. Ikke bare for våre ansatte og de ansatte i skokjeden, men selvsagt også for kundene våre. EMMAs sko er ISO 20345: 2011-sertifisert. Utstrakt testing gjennomføres på testsenteret vårt hver dag.

Vi anvender SCC-prinsippet: sikkerhet, komfort, sirkularitet, EMMA mener at dette er riktig rekkefølge. Hvem vil egentlig ha bærekraftige vernesko som ikke er sikre? Nylig har vi også utvidet definisjonsområdet for betegnelsen «sikkerhet.» Nå velger vi sikker fotbeskyttelse, sikre arbeidsforhold og sikkerhet for miljøet, også for fremtidige generasjoner. Slik oppsto sikkerhet for neste generasjon.

Vi anvender fem grunnprinsipper: en verden i forandring som vi må forholde oss til, sirkulære prosesser, kontinuerlig forbedring, kundemedvirkning og ny teknologi. Ved å fokusere på disse fem pilarene, er vi klare for fremtiden.

Verden forandrer seg raskere enn noensinne. Dette betyr nye krav i måten vi arbeider på, og dermed også nye krav for sikkerhet. Det holder ikke å være trygge nå, vi vil være sikre på at vi kan fortsette med å arbeide trygt og sikkert i fremtiden. Alltid. EMMA er i førersetet når det gjelder nyvinninger, og blir i fremtiden de første til å lansere vernesko for funksjoner og arbeidsforhold som vi ikke engang kan forestille oss i dag.

KLAR FOR FREMTIDEN

En verden i stadig endring
VI KAN BARE SIKRE NESTE GENERASJONS JOBBER MED SIKKERHET FOR NESTE GENERASJON.
Dagens teknologi gir oss anledning til å utforme, produsere, fange opp og gjenvinne sirkulære produkter. Det er vårt ansvar å gjøre akkurat det. For å sikre at verden kan fortsette å være
beboelig, og for å forhindre forurensning og sløseri, ser vi det som vår plikt å ha en sirkulær tilnærming.
Sirkulær økonomi
SIKKERHET FOR NESTE GENERASJON ER SIKKERHET SOM IKKE BARE BESKYTTER DEN SOM BRUKER SKOENE, MEN OGSÅ VERDEN RUNDT: SIKKERHET FOR FREMTIDIGE GENERASJONER.
Dagens teknologi gir oss anledning til å utforme, produsere, fange opp og gjenvinne sirkulære produkter. Det er vårt ansvar å gjøre akkurat det. For å sikre at verden kan fortsette å være beboelig, og for å forhindre forurensning og sløseri, ser vi det som vår plikt å ha en sirkulær tilnærming.
Kontinuerlig forbedring
SLIK FORTSETTER VI Å UTVIKLE NESTE GENERASJONS VERNESKO. SIKKERHET FOR NESTE GENERASJON
Vi har tro på en prosess med kontinuerlig læring og forbedring. Den sirkulære tilbakemeldingssløyfen lar oss ikke bare samle inn materiale, men også kontinuerlig samle inn informasjon om skoene våre. Ikke noe mer materiale eller ekspertise går tapt. All informasjonen vi skaffer oss på denne måten, deler vi med kundene våre, og vi bruker den til å forbedre skoene. Innovasjon, forbedring og fornyelse stopper aldri.
Kundemedvirkning
SIKKERHET FOR NESTE GENERASJON ER SIKKERHET SOM ER TILPASSET HVER ENKELT BRUKERS ØNSKER OG ARBEIDSFORHOLD
Hittil har vi hovedsakelig kommet med løsninger som vi tror kundene våre trenger. Nå utvikler vi stadig flere sko sammen med kundene våre, spesielt beregnet for markedet og arbeidsforholdene deres. Anleggssektoren er et godt eksempel på dette. Dette er bare begynnelsen på kundemedvirkningen. I fremtiden vil vi i større grad gå bort fra masseproduksjon til kundetilpassede løsninger. Via QR-koden som er i hver eneste sko, og EMMA-appen i hver enkelt smarttelefon, kommuniserer vi personlig med brukere, og samler
inn unik informasjon på brukernivå. Dette gir oss anledning til å skreddersy løsninger på bedriftsnivå (for eksempel: «alle ansatte hos Heijman viser til naturlig slitasje på sålens høyre
side, derfor har vi forsterket den siden av skoen»). Den endelige visjonen er en unik sko for alle som bruker EMMA. Kundemedvirkning gjøres via skoanalyser og datainnsamling, i tillegg
gjennom samskaping, det vil si aktivt spørre etter brukerens tilbakemeldinger og ønsker.
Ny teknologi
TIL SIST VIL SIKKERHETEN TIL NESTE GENERASJON SIKRE EMMAS KONTINUITET SOM SELSKAP
Det ligger i DNAet vårt å utforske og ta i bruk nye teknologier. Ikke teknologi bare for syns skyld, men for å tøye grensene slik at kundenes sikkerhet, komfort og servicenivå forbedres.