VI BRYR OSS, JOBB TRYGT!

EMMA er et usedvanlig selskap i den nederlandske industrinæringen. Målet vårt er ikke bare å oppfylle, men å overstige de relevante standardene, fordi vi kun er interessert i å lage det beste. Vi er bare fornøyd når vi er sikre på at folk kan jobbe fullstendig trygt og uten å bekymre seg, takket være produktene våre. Det gjelder selvsagt også for de ansatte hos EMMA. EMMA har en spesiell tilnærming til personell. Tradisjonelt sett har vi alltid jobbet med mennesker som står svakere i arbeidsmarkedet, og vi hjelper alle slik at de kan yte sitt aller beste. Som arbeidsgiver spiller vi en sentral rolle i samfunnet, og vi er bevisst ansvaret med å fortsette med denne bestemte måten å jobbe på. Vi sysselsetter for tiden 160 personer i Nederland. Globalt sett er det minst 1000 personer som jobber med EMMAs produkter. Vi mener det er ganske logisk at vi utvider denne omsorgsplikten utover hele produksjonskjeden. Vi kjemper for en rettferdig og ansvarlig produksjon, der folk behandles og betales på riktig måte, både når det gjelder leverandørenes arbeidsforhold og råmaterialenes opprinnelsessted.

For EMMA betyr ansvarlig forretningsdrift å være miljøbevisst. Når det gjelder miljøet, tar vi i bruk våre egne nederlandske standarder i hele verden, noe som også betyr å utføre regelmessige inspeksjoner for å sikre at avfallet blir behandlet og avhendet på en ansvarlig måte. Det er et bestemt fokus på forestillingen om en sirkulær prosess i utviklingen av nye EMMA-produkter, noe som betyr at resirkulering av materialer er viktig. På den måten når forpliktelsen vår langt utover EUs grenser. Innkjøpsavdelingen vår tar på seg ansvaret for miljøet ved å bare samarbeide med leverandører som også tar vare på gode og trygge arbeidsforhold i sin forsyningskjede, i tillegg til å bidra til et bedre miljø. Vi ble nylig med i den nederlandske avtalen om bærekraftige tekstiler. Innenfor denne avtalen er vi forpliktet til å gjennomføre due diligence i forsyningskjeden vår, og minimere risikoer som kan oppstå i forsyningskjeden relatert til arbeidsforhold, sikkerhet, dyrevelferd og bærekraft. Vi streber også etter å utbetale minstelønn i forsyningskjeden vår.

Profitt er kjernen i all forretningsvirksomhet, og er nødvendig for å skape vekst og utvikle merkevaren vår. Selv om profitt er viktig for oss, skal vi imidlertid ikke miste fokus på menneskene eller miljøet. Det er nettopp denne bærekraftige profitten som garanterer en fremtid for selskapet og menneskene våre, og gjør at vi kan investere på ansvarlig vis i nye modeller, nye arbeidsmåter, nye materialer, nye markeder, og gi folk så mange arbeidsmuligheter som mulig.

Hos EMMA tar vi forretningsvirksomheten og samfunnsansvaret alvorlig.