VITAR SIKKERHETEN DIN LIKE ALVORLIG SOM DU GJØR

Oppfylling av de europeiske sikkerhetsstandardene er minimumskravet, de fleste av våre fottøy går langt utover disse testene. I tillegg til å bli testet og sertifisert av den europeiske standarden TÜV og det britiske instituttet SATRA, går alle skoene våre gjennom fasene sine på fabrikken vår før vi vurderer dem som klare til å brukes.

Vi har til og med utviklet våre egne strenge tester som utsetter skoene våre for store mengder med simulert bruk og misbruk. Vi går til alle ytterligheter for å sørge for at skoene våre er svært trygge.

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015