Emma Social Media Onderzoek

2 juni 2016
Emma heeft een onderzoek gedaan naar de behoefte van het social media gebruik binnen het bestaande Nederlandstalige dealernetwerk van Emma Safety Footwear in de Benelux.

In het kader van dit onderzoek werd een enquête uitgezet via SurveyMonkey waarbij 1041 contactpersonen van Emma werden benaderd.

Daarvan vulden 308 geënquêteerden de enquête volledig in. Dit betekent dat het onderzoek een betrouwbaarheidsniveau heeft van 95%.

Het onderzoek wijst uit dat het gros van de Nederlandstalige contactpersonen van de Emma- dealers in de Benelux de social media op het moment niet ziet als een geschikt communicatiemiddel/informatiemiddel met/van Emma.

Niettemin ziet een aantal contactpersonen wél potentie in het gebruik van social media. Deze groep geeft aan graag 1 à 2 keer per week dan wel 1 keer per maand via de LinkedIn-, Facebook- en Twitter-kanalen van Emma geïnformeerd te willen worden over nieuws, tips, trics en acties.

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat dealers over het algemeen een positief totaalbeeld hebben van Emma Safety Footwear.