mvo-nederland-over-emma

22 september 2016
De Nieuwsbrief van MVO Nederland besteedt ruime aandacht aan Emma Safety Footwear. Reden: Emma behoort in Nederland tot de koplopers op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Hoe geef je als MVO-manager een goede invulling aan 'het people-thema'? Op dag 6 van onze Expeditie voor MVO-managers gingen de deelnemers aan de slag met deze vraag. Ze werden daarbij op weg geholpen door vier koplopers: Emma Safety Footwear, Randstad holding, Asito en Onbegrensd Talent. Hun tips zijn interessant voor alle organisaties, dus die geven we graag aan je mee.

Breng evenwicht terug in de arbeidsmarkt

Waarom besteden we veel energie aan het tegengaan van overbenutting van onze aarde, en minder aan de onderbenutting van mensen? Piet Worms, manager HRM bij Emma Shoes & Footwear en directeur van Emma Participatie, wijst erop dat Nederland zich in de middenmoot bevindt ten opzichte van andere landen waar het gaat om arbeidsparticipatie. Maar daar hoeven we ons niet bij neer te leggen. Elk bedrijf kan op zijn eigen manier meer mensen betrekken bij het arbeidsproces. In Worms' organisatie werken 155 mensen, 120 van hen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om arbeidsgehandicapten, maar bijvoorbeeld ook vluchtelingen. Inclusief ondernemen vormt er de basis voor de businesscase. Mensen met autisme of andere beperkingen kunnen juist bepaalde kwaliteiten hebben die heel relevant zijn voor de organisatie.

Koppel de kernwaarden van het bedrijf aan maatschappelijke vraagstukken

Het is belangrijk bij inclusief ondernemen dat er een duidelijke link is met je core business. Zie het daarom niet als apart project, maar integreer het. Marlou Leenders, Group Sustainability Manager bij Randstad Holding, wijst op hun motto 'Shaping the World of Work' en de waarden die oprichter Goldschmeding al in de jaren ’70 formuleerde. Als organisatie die wereldwijd jaarlijks twee miljoen mensen aan een baan helpt, kan Randstad een grote bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zoals de mismatch tussen beschikbare banen en opleidingen en het verdwijnen van het middensegment door robotisering en standaardisering. Door ambities te formuleren vanuit de kernwaarden kan er echt verschil gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige arbeidsmarkt. Bij Randstad heet dat 'simultane belangenbehartiging': we overzien het grotere geheel. Onze activiteiten komen altijd de maatschappij ten goede, onze klanten, onze kandidaten en onszelf. Inclusief ondernemen werkt voor elke organisatie als je het doet vanuit je eigen core business.

Werk samen met ketenpartners

Vanuit de visie 'Asito verbindt' werkt het schoonmaakbedrijf op allerlei manieren aan inclusiviteit. HR-directeur Hans van Leeuwen noemt als voorbeelden het Nationale Integratiediner, dat al zes jaar bestaat en waar vorig jaar 20.000 mensen aan hebben meegedaan, de ambitie om binnen drie jaar duizend mensen met een beperking in dienst te nemen en verschillende laagdrempelige regionale activiteiten. Zijn belangrijkste advies is: laat anderen zien dat inclusief ondernemen loont. En dat werkt het best bij bedrijven waar je toch al mee samenwerkt. Gebruik je positie om van je toeleveranciers te vragen dat ze inclusief ondernemen en werk daarin constructief samen. Dat verdiept meteen ook de onderlinge relatie en versterkt het zakendoen. Zoals Asito bijvoorbeeld zelf met Schiphol doet in het samenwerkingsverband Luchtvaart Inclusief.  

Richt interne processen anders in

Werken aan inclusiviteit is niet altijd makkelijk. Volgens Erik Nanninga en Theo Dijt van Onbegrensd Talent blijkt uit onderzoek dat 90% van de bedrijven ja zegt tegen inclusief ondernemen, maar dat het slechts 10% lukt. De uitdaging is om niet eenmalig een project te initiëren, maar de processen en mindset zodanig te veranderen dat ook op langere termijn mensen met een beperking een plek krijgen in het arbeidsproces. Daarvoor zijn intrinsiek gemotiveerde en ruimdenkende leidinggevenden nodig, die buiten de vaste kaders kunnen denken. Ook is het vaak noodzakelijk om het instroom- en recruitmentproces aan te passen en te jobcraften, zodat functies anders en flexibeler kunnen worden ingevuld. Uiteindelijk bepalen dit soort processen of diversiteit wel of niet kan bloeien.

Aan de huidige expeditie doen MVO-verantwoordelijken mee van o.a. RAI Amsterdam, Rentokil-Initial, Randstad, KLM, Rabobank, Arcadis, Deltares, Zwitserleven, ING en Rijksuniversiteit Groningen. Benieuwd geworden naar de Expeditie voor MVO-managers? MVO Nederland organiseert samen met Nyenrode Business Universiteit een derde editie die start in januari 2017. Klik hier voor meer informatie.

Bron: MVO Nederland