Varken Emma Safety Footwear B.V eller något av deras dotterbolag är ansvariga för, och avsäger sig uttryckligen allt ansvar för, alla sorters skador som uppkommer av användning av, refererande till, eller förlitande på någon information som finns på den här webbplatsen eller någon av webbplatserna som länkas från den här webbplatsen. Även om informationen och innehållet på den här webbplatsen är skrivet med avsikt att vara grundligt och regelbundet uppdaterat ges ingen garanti för att informationen som anges på den här webbplatsen är korrekt, komplett och uppdaterad. Även om webbplatsen innehåller länkar som ger direkt åtkomst till andra internetresurser, inklusive webbplatser, är Emma Safety Footwear B.V. inte, och kommer aldrig att vara, ansvarigt för exaktheten eller innehållet av information som finns på dessa webbplatser (eller någon annan plats). Länkar från vår webbplats till tredjepartswebbplatser innebär inte att vi godkänner dessa parter eller deras produkter eller tjänster.

Innehållet på den här webbplatsen är varumärkesskyddat och får inte kopieras på något sätt eller i någon form utan tillåtelse från Emma Safety Footwear B.V.

Du kan kontakta oss för att be om tillåtelse.

Den här webbplatsen använder cookies som används för webbstatistik för att tillhandahålla en extremt bra användarupplevelse. Vi respekterar din sekretess och kommer inte att sälja den här informationen till någon tredje part överhuvudtaget.