THE POSITIVE FOOTPRINT

EMMA Safety Footwear is de initiatiefnemer van The Positive Footprint, een beweging die binnen de veiligheidsbranche streeft naar transparante productie, een circulaire economie en een positieve impact op mens en planeet. 

Fossiele grondstoffen, zoals olie en rubber, raken op, we hebben te maken met grote hoeveelheden waterverbruik, we zijn afhankelijk van andere continenten als het gaat om grondstoffen, we hebben te maken met discutabele en ronduit slechte arbeidsomstandigheden in onze supply cycles, er worden veel chemicaliën gebruikt, productie is verschoven van West-Europa naar lage lonenlanden waardoor wij geen zicht meer op de eigen keten hebben…al deze issues spelen momenteel in de persoonlijke beschermingsbranche. EMMA Safety Footwear wil daar verandering in brengen. We willen weer grip krijgen op de ketens, transparantie creëren in de branche en goed zorgen voor mens, materiaal en milieu. The Positive Footprint is belangrijk voor ons, want wij kunnen niet alleen duurzame verandering realiseren in de persoonlijke beschermingsbranche. We hebben elkaar nodig om volumes te creëren en om daadwerkelijke impact te kunnen realiseren, voor de mensen die in onze ketens werken en voor een schonere wereld. We hebben dus reisgenoten nodig, met een soortgelijke mindset en een drijfveer om een positieve bijdrage te leveren aan mens en planeet. Vandaar dat wij dertien guiding principles hebben opgesteld voor transparante en circulaire productie in onze branche. Onderschrijft jouw bedrijf in de veiligheidsbranche deze ambities? Sluit je dan aan via www.thepositivefootprint.com.

 • Doorzie het spoor van vernieling, ken het spoor van vernieuwing
 • Organiseer 100% zicht en transparantie op grondstoffen en productie
 • Geef je producten een identiteit (materiaalpaspoort)
 • Ontwikkel op basis van een gebruiksduur die past bij het product
 • Design to recycle (ontmantelbaar en ontwikkel met zuivere stromen)
 • Design met een zo hoog mogelijke hergebruikwaarde
 • Borg positieve arbeidsomstandigheden met groeimogelijkheden
 • Zorg dat iedereen mee kan doen in het arbeidsproces
 • Produceer efficiënt en waar mogelijk binnen Europa
 • Maak gebruik van herwonnen grondstoffen (urban mining)
 • Produceer zonder afval en zonder uitstoot
 • Deel en haal actief kennis en kunde in de cyclus
 • Zet continu concrete positieve stappen vooruit