SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Steeds meer bedrijven staan voor duurzaam ondernemen. EMMA draagt bij aan de doelstellingen van bedrijven op dit terrein door, heel praktisch, als eerste in de wereld circulaire veiligheidsschoenen aan te bieden, inclusief retourlogistiek. Door circulaire schoenen in te zetten dragen de klanten o.a. bij aan verantwoord grondstoffen- en energieverbruik, alsmede de duurzame inzetbaarheid van mensen. Daarmee dragen we samen bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die in 2030 wereldwijd behaald moeten zijn. EMMA heeft daarnaast drie primaire doelen uit de Sustainable Development Goals gekozen voor haar eigen organisatie. Op deze drie doelen meet EMMA haar resultaten door middel van Key Performance Indicators (KPIs). De algemene KPIs op het vlak van duurzaamheid van EMMA zijn als volgt:

 • Product: % circulaire modellen/assortiment
 • Product: Afval/paar geproduceerd
 • People: % SROI (Social Return on Investment) gemeten in FTE’s
 • Planet: Elektriciteit/paar schoenen

De gekozen doelen zijn 8 (Decent Work and Economic Growth), 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) en 12 (Responsible Consumption and Production).

Vanuit het perspectief van EMMA vallen de volgende focusgebieden van EMMA onder #8:

 1. Zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden voor het personeel door de hele supply chain.
 2. Werkgelegenheid aanbieden voor iedereen (eerlijke lonen, ook werk voor mensen die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt).
 3. Veilige werkomgeving bieden met respect voor mensenrechten.

Bij #9 (Industry, Innovation and Infrastructure) zijn dit de onderwerpen waar EMMA zich op richt:

 1. Gebruik maken van milieuvriendelijke technologieën en processen
 2. Innovatie en technologische mogelijkheden upgraden, met name in minder ontwikkelde landen
 3. Retourlogistiek
 4. Een duurzame productieomgeving

De subdoelen van ontwikkelingsdoel #12 (Responsible Consumption and Production) zijn voor EMMA:

 1. Maatregelen omtrent milieumanagement implementeren (ISO 14001)
 2. Gebruik maken van reeds gerecycled materiaal
 3. Hergebruik van grondstoffen en circulair werken (tevens zorgen voor next use applications)
 4. Efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen
 5. Verantwoord omgaan met chemicaliën en afval
 6. Afval voorkomen, recyclen en hergebruiken
 7. Andere bedrijven aanmoedigen om met duurzame praktijken aan de slag te gaan en dit ook mee
 8. te nemen in hun reporting activiteiten, met als doel bewustwording te creëren
 9. Public procurement practices promoten
 10. Mensen overal toegang geven tot relevante informatie omtrent duurzaamheid
 11. Ontwikkelingslanden steunen in het versterken van hun technologische en wetenschappelijke
 12. capaciteiten om duurzamer te produceren en te consumeren
 13. Transportbewegingen minimaliseren.