Registrering Emma Ortho Cover

Företagsnamn/fotvårdsspecialist*

E-postadress*

Vilken Emma-sko används?

Skostorlek

Registreringskod Ortho Cover*

Bekräftelsevillkor*Jag har tillverkat den specialanpassade innersulan i enlighet med de medföljande arbetsinstruktionerna. Detta är nödvändigt för att uppfylla standarderna EN-ISO-20345:2011 och EN ISO 20347:2012 som överensstämmer med bestämmelserna i direktivet 89/686/EEC*96/58/ EC och är exklusivt giltigt i kombination med EMMA Safety Footwear-produkter som redan är certifierade.

Ifyllt av*

Skicka

Registratie Emma Ortho-Cover


Bevestiging voorwaarden*