Registrering Emma Ortho Cover

Firmanavn / Fotpleier*

E-post-adresse*

Hvilken Emma-sko blir brukt?

Skostørrelse

Registreringskode Ortho Cover*

Bekreftelsesbetingelser*Jeg har produsert den tilpassede innersålen i henhold til medfølgende arbeidsinstruksjoner. Dette er påkrevd for å kunne opprettholde standardene EN-ISO-20345:2011 og EN ISO 20347:2012 som er i henhold til bestemmelsene i Rådsdirektiv 89/686/EEC*96/58/EC og utelukkende gyldig i kombinasjon med allerede sertifiserte produkter fra EMMA Safety Footwear.

Fullført av*

Sendt

Registratie Emma Ortho-Cover


Bevestiging voorwaarden*