ETT POSITIVT FOTAVTRYCK

VÄLJ VÄGEN FRAMÅT

Allt du gör lämnar ett fotavtryck i världen. Så låt oss se till att det blir ett positivt fotavtryck. Det är därför EMMA, tillsammans med sina tillverkningspartner, sätter ett bra exempel och bereder väg för andra att hitta nya sätt att arbeta tillsammans mot energipositiv tillverkning och en hållbar ekonomi. ​

DET ÄR DAGS FÖR NÄSTA STEG

EMMA:s cirkulära skyddsskor är startskottet för en ny era där tänkandet kring tillverkning och användning av råmaterial radikalt förändras. EMMA har som mål att erbjuda hela kollektionen av skyddsskor på ett cirkulärt sätt från och med slutet av 2019, med materialpass och en enkel tjänst för returlogistik. För att göra säkerheten hållbar och hållbarheten säker. Utan att sänka kvaliteten eller komforten, med en positiv påverkan på människor och på planeten.

PRINCIPER FÖR EMMAS POSITIVA FOTAVTRYCK

Vi vill ha kontroll över vår försörjningscykel och ta ansvar för människor och material. Och vi vill utmana branschledare att genomföra positiva förändringar tillsammans med oss. Vi vill använda och återanvända råmaterial på ett optimalt sätt och förverkliga ren tillverkning så att vi bidrar till en cirkulär och hållbar ekonomi där alla blir vinnare, utan avfall och med ännu bättre kvalitet. Detta förutsätter ett annat perspektiv och ett annat medvetande från alla i värdekedjan. Vi har dragit upp ett antal riktlinjer för detta. För oss själva och som inspiration för andra branschledare. Vi vill skapa en rörelse för stolta människor i branschen som kontinuerligt tar ett extra steg, med fokus på kvalitet och positiv påverkan. Allt du gör lämnar ett fotavtryck i världen.

 • 1 Känn igen förstörelsens väg, känn till innovationens väg
 • 2 Skapa 100 % synlighet och transparens för råmaterial och tillverkning
 • 3 Ge dina produkter en identitet
 • 4 Utveckla för att passa produktens användningstid
 • 5 Utforma för att återvinna (möjligt att ta isär och utvecklat med rena flöden)
 • 6 Utforma med så mycket återanvändningspotential som möjligt
 • 7 Garantera positiva arbetsförhållanden med möjligheter att växa
 • 8 Se till att alla kan vara inblandade i anställningsprocessen
 • 9 Tillverka effektivt och, där det är möjligt, inom Europa
 • 10 Använd återvunnet råmaterial (utvinning i stadsmiljöer)
 • 11 Producera noll avfall och noll utsläpp
 • 12 Samla in och dela kunskap och färdigheter i processen på ett aktivt sätt
 • 13 Fortsätt ta positiva steg framåt

Mer information: www.thepositivefootprint.com