Omvänd logistik

Om ditt företag är baserat i Nederländerna eller Belgien kan EMMA ta emot dina använda skor!

I samarbete med sina kedjepartner garanterar EMMA att råmaterialen registreras i en materialdatabas och att råmaterialen återanvänds i andra produkter. Omvänd logistik är en avgörande del av den cirkulära ekonomin, för annars kan inget material återanvändas. Systemet för omvänd logistik bryr sig inte om varumärken. Och produkter som inte är utformade för den cirkulära ekonomin kan returneras för passiv återvinning. Du kan också returnera annan personlig skyddsutrustning, som arbetskläder, glasögon och hjälmar, till COFA för återanvändning (förutom handskar och produkter som kontaminerats av kemiska ämnen). För att använda omvänd logistik sluter du ett avtal med COFA. Fakturering för omvänd logistik görs också direkt från COFA. I samråd med COFA placeras burar och/eller duffelväskor på den plats du vill, och där kan du samla in de använda produkterna. När COFA har samlat in varorna från dig tar de hand om isärplockningen av skorna med hjälp av människor som befinner sig på avstånd från arbetsmarknaden. Och tillsammans ser vi till att det använda materialet får en ny destination.