DET POSITIVE FOTAVTRYKKET

VELG VEIEN FREMOVER

Alt du gjør etterlater seg et fotavtrykk på verden. Så la oss sørge for at vi lager et positivt fotavtrykk. Det er derfor EMMA, sammen med kjedepartnerene sine, setter et godt eksempel og baner vei for andre til å finne nye måter å samarbeide på mot energipositiv produksjon og en bærekraftig økonomi.

TIDEN ER INNE FOR DET NESTE STEGET

EMMAs sirkulære vernesko markerer begynnelsen på en ny periode der tanken på produksjon og bruk av råmaterialer blir behandlet radikalt. EMMA har ambisjoner om å tilby hele vernesko-kolleksjonen på en sirkulær måte fra slutten av 2019, med materielle pass og en uanstrengt tjenesteenhet med returlogistikk. For å kunne gjøre sikkerhet bærekraftig og bærekraft sikkert. Uten tap av kvalitet eller komfort, med en positiv påvirkning på mennesker og planeten.

PRINSIPPER FOR EMMAs POSITIVE FOTAVTRYKK

Vi ønsker å ha kontroll på forsyningssyklusen og ta ansvar for mennesker og materialer. Og vi vil utfordre bransjeledere til å gjøre positive endringer sammen med oss. Vi vil bruke og gjenbruke råmaterialer optimalt og realisere ren produksjon, slik at vi kan bidra til en sirkulær og bærekraftig økonomi der alle vinner, uten avfall og med enda mer kvalitet. Dette krever et annerledes perspektiv og bevisstgjøring fra alle i verdikjeden. Vi har laget en rekke retningslinjer for dette. For oss selv og som en inspirasjon til andre bransjeledere. Vi ønsker å skape en bevegelse for stolte mennesker fra bransjen som kontinuerlig tar et ekstra steg, med et fokus på kvalitet og positiv påvirkning. Enhver handling du utfører etterlater et fotavtrykk i verden.

 • 1 Gjenkjenn spor etter ødeleggelser, kjenn til sporet etter nyskapninger
 • 2 Skap 100 % synlighet og åpenhet i råmaterialer og produksjon
 • 3 Gi produktene dine en identitet
 • 4 Utvikle for å passe til produktets brukstid
 • 5 Design for å resirkulere (demonterbar og utvikle med ren flyt)
 • 6 Design med mest mulig gjenbrukbar verdi
 • 7 Garanter positive arbeidsforhold med vekstmuligheter
 • 8 Sørg for at alle kan være involvert i ansettelsesprosessen
 • 9 Produser effektivt og i Europa der det er mulig
 • 10 Ta i bruk gjenvunnede råmaterialer (urban gruvedrift)
 • 11 Produser null avfall og null utslipp
 • 12 Del og samle inn kunnskap og ferdigheter i syklusen aktivt
 • 13 Fortsett å ta positive steg fremover

Mer informasjon:  www.thepositivefootprint.com