BÆREKRAFTSMÅL

Stadig flere selskaper forfekter bærekraftig entreprenørskap. EMMA har kommet med et praktisk bidrag til bedriftsmålet i dette området ved å være det første i verden til å tilby sirkulære vernesko, medregnet motsatt logistikk. Ved å bruke sirkulære sko, bidrar kunder med å bruke råmateriale og energi på en ansvarlig måte, samtidig som arbeidere kan ansettes på en bærekraftig måte. Sammen bidrar vi til at De forente nasjoners bærekraftsmål nås. Dette er mål som må være nådd verden over innen 2030. I tillegg har EMMA valgt tre primærmål blant bærekraftsmålene som målsetting for egen organisasjon.

EMMA måler resultatene sine for disse tre målene ved hjelp av nøkkeltallsindikatorer (KPI).

De valgte målene er 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur) og 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon).

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst Fra EMMAs perspektiv faller følgende fokusområder inn under nr. 8:

 1. Sikre gode arbeidsforhold for ansatte i hele forsyningskjeden.
 2. Gi arbeid til alle (rettferdig lønn, inkludere arbeid til mennesker som befinner seg i en sårbar posisjon i arbeidsmarkedet)
 3. Gi et trygt arbeidsmiljø med respekt for menneskerettigheter

9 Industri, innovasjon og infrastruktur For nr. 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur) fokuserer EMMA på følgende aspekter:

 1. Bruk av miljøvennlige teknologier og prosesser
 2. Oppgradering av innovasjon og teknologiske funksjoner, spesielt i mindre utviklede land
 3. Omvendt logistikk
 4. Et bærekraftig produksjonsmiljø

12 Ansvarlig forbruk og produksjon For EMMA er delmålene for SDG nr. 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon) som følger:

 1. Iverksette tiltak vedrørende miljøstyring (ISO 14001)
 2. Bruk allerede resirkulerte materialer
 3. Gjenbruk av råmaterialer og jobb på en sirkulær måte (også sikre applikasjoner ved neste bruk)
 4. Bruk naturressurser på en effektiv måte
 5. Håndter kjemikalier og avfall på en ansvarlig måte
 6. Unngå avfall; resirkuler og gjenbruk
 7. Oppmuntre andre selskaper til å ta i bruk bærekraftige praksiser og inkludere de i sine rapporteringsaktiviteter, for å kunne øke bevisstheten.
 8. Fremme offentlig anskaffelsespraksis
 9. Gi mennesker over alt tilgang til relevant informasjon om bærekraft
 10. Støtt utviklingsland i styrking av deres teknologier og vitenskapelige kapasiteter til å produsere og forbruke på en mer bærekraftig måte.
 11. Minimer transportbevegelser.