Circular Footwear Alliance

27 Maj  2020
Circular Footwear Alliance omsätter den europeiska gröna given i praktik.
EMMA Safety Footwear, Allshoes Footwear Alliance och FBBasic bildar en allians för cirkulärt arbete och cirkulära skyddsskor.

Kerkrade / Alkmaar, Nederländerna, 27 maj 2020

Idag lanserar EMMA Safety Footwear, Allshoes Safety Footwear och FBBasic vår Circular Footwear Alliance (CFA). Det är en milstolpe i branschen, då det är första gången två konkurrenter samarbetar för ett högre syfte. Tillsammans blir Allshoes och EMMA tillräckligt stora för att verkligen få ett cirkulärt system att fungera i praktiken. Detta blir därför en brytpunkt när det gäller användning och återanvändning av råmaterial, eftersom ambitionen är tydlig: att bevara råmaterial för att undvika avfall. De första 100 insamlingspunkterna har redan blivit utrustade.

Tom Hermans, vd för EMMA Safety Footwear: "Det är dags att skala upp. Om vi vill ha en positiv påverkan måste vi se längre än näsan räcker. Med CFA vill vi inspirera andra att göra samma sak, både i och utanför branschen.”    

Cirkulär ekonomi: från pilot till daglig praktik
I en cirkulär ekonomi går inget råmaterial till spillo. Alla produkter utformas för att delarna eller råmaterialet de består av ska kunna återanvändas. I samma, eller andra, produkter. Kvaliteten och värdet bibehålls och avfallet försvinner automatiskt. Det finns ett stort antal cirkulära pilotprogram i lika många sektorer, men för att man ska lyckas omsätta det i praktiken krävs skalning och organisation. Genom att bilda Circular Footwear Alliance uppfylls båda dessa villkor i ett svep för skyddsskor.

Tillräcklig skalning för en positiv påverkan
Tillsammans lägger EMMA och Allshoes beslag på en viktig del av den nederländska marknaden för skyddsskor. Genom att organisera den omvända logistiken, nedmonteringen och återvinningen av skor på ett optimalt sätt kan CFA återanvända så mycket råmaterial som bara är möjligt och dessutom göra det med vinst, med start redan idag. På så sätt blir ett cirkulärt arbetssätt en mer och mer integrerad del av båda företagen.

Michiel van Kempen, vd för Allshoes Safety Footwear: “Hållbarhet handlar helt enkelt bara om att få det gjort. Många praktiska frågor måste ordnas och organiseras för att man ska kunna skapa ett cirkulärt system tillsammans. Utöver detta är vi fortfarande lika stora konkurrenter som tidigare, men när vi sitter vid CFA-bordet känner vi båda att vi gör skillnad för framtiden tillsammans.”

Läs hela meddelandet (separat dokument)


 

View the flyer


CFA Flyer EN 

-

-

--