Hultafors Group acquires EMMA Safety Footwear B.V.

30 Januari  2020
KERKRADE – Hultafors Group förvärvar EMMA Safety Footwear B.V. Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB, förvärvat 80 procent av aktierna i Daan Holding B.V.

som äger EMMA Safety Footwear B.V. (“EMMA”) baserat i Kerkrade, Nederländerna.

Hultafors Group kommer gradvis att ta över ägarskapet av Daan Holding B.V. till 100 % fram till det första kvartalet 2023. EMMA är ett branschledande europeiskt skyddsskoföretag med stark närvaro i Centraleuropa och i synnerhet i Benelux. Nettoförsäljningen uppgick till 23 miljoner euro 2019, med en profitnivå i linje med Hultafors Groups strategiska mål. Företaget har runt 140 anställda och har nyligen etablerat en ny, toppmodern tillverkningsanläggning för skyddsskor i Kerkrade, Nederländerna.

Förvärvet är en del av Hultafors Groups strategi för att stärka sin position inom personlig skyddsutrustning i Europa och Nordamerika. Förvärvet förväntas förbättra kapaciteten ytterligare för försäljning och marknadsföring i Europa samt bidra med betydande leveranskapacitet, inklusive en tillverkningsanläggning. “Vi tror att EMMA passar perfekt med vår existerande verksamhet för skyddsskor ur flera perspektiv, särskilt avseende produktportföljen, det geografiska fotavtrycket för försäljning och närvaron av kundsegment. Vi är också väldigt entusiastiska vad gäller det EMMA har uppnått med sitt hållbarhetsprogram, t.ex. genom sitt cirkulära koncept och innovativa återvinningssystem”, säger Ole Kristian Jødahl, vd för Hultafors Group AB.

“Hultafors Group kommer att bli ett utmärkt företag för EMMA att samarbeta med, med tanke på deras starka närvaro i Europa och Nordamerika, vilket kommer att fungera som en perfekt grund för att ta EMMA:s nuvarande verksamhet till nästa nivå", säger Tom Hermans, vd för Emma. Det här förvärvet är ett ypperligt tillfälle för Hultafors Group att bli branschledande inom skyddsskor. Mikael Sundström, vice vd för Business Area Footwear, säger att detta också ger Hultafors Group möjligheten att flytta tillverkningen av våra produkter närmare kunderna, vilket ökar flexibiliteten och bidrar mer till hållbarhet. “En spännande resa framför oss”.