Hultafors Group erverver EMMA Safety Footwear B.V.

30 Januar  2020
KERKRADE – Hultafors Group erverver EMMA Safety Footwear B.V. Investment AB Latour har, gjennom sitt heleide datterselskap Hultafors Group AB, ervervet 80 prosent av aksjene i Daan Holding B.V. som eier EMMA Safety Footwear B.V. («EMMA») basert i Kerkrade, Nederland.

which is the owner of EMMA Safety Footwear B.V. (“EMMA”) based in Kerkrade, the Netherlands.
 

Hultafors Group vil gradvis overta 100 prosent eierskap i Daan Holding B.V. fram til første kvartal i 2023. EMMA er et bransjeledende europeisk verneskoselskap med et sterkt nærvær i sentraleuropa og spesielt i Benelux. Nettosalg beløp seg til 23 M EUR i 2019 med et lønnsomhetsnivå i tråd med Hultafors Groups stategiske mål. Selskapet har ca. 140 ansatte, og har nylig etablert et nytt topp moderne produksjonsanlegg for vernesko i Kerkrade, Nederland.

Ervervelsen er en del av Hultafors Groups strategi om å styrke sin posisjon innen PPE-området i Europa og Nord-Amerika. Ervervelsen er forventet å forbedre salgs- og markedsføringsevner i Europa, i tillegg til å legge til betydelige forsyningskjedeevner, inkludert produksjonsanlegg. «Vi tror at EMMA vil danne en perfekt match med vår eksisterende verneskovirksomhet fra flere perspektiver, spesielt med tanke på produktporteføljeaspekter, geografiske salgsfotavtrykk og kundesegmenttilstedeværelse. Vi er også virkelig begeistret for prestasjonene EMMA har oppnådd i sitt bærekraftsprogram, dvs. gjennom sitt sirkulære konsept og nyskapende resirkuleringssystem,» sier Ole Kristian Jødal, CEO hos Hultafors Group AB.

“Hultafors Group vil være et utmerket selskap for EMMA å samarbeide med, gitt dets sterke tilstedeværelse i Europa og Nord-Amerika som vil tjene som et perfekt grunnlag for å ta den nåværende virksomheten hos EMMA til det neste nivået,» sier Tom Hermans, CEO hos EMMA. Denne ervervelsen er en flott mulighet for Hultafors Group til å bli bransjeledende innen vernesko. Mikael Sundström, konserndirektør hos Business Area Footwear, sier at dette også gir Hultafors Group muligheten til å flytte produksjonen av produktene våre nærmere kundene våre, øke fleksibiliteten og bidra mer til bærekraft. «En spennende reise foran oss”.