CONVENANT DUURZAME KLEDING EN TEXTIEL

EMMA is als eerste en tot nu toe enige schoenenproducent aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (www.imvoconvenanten.nl). Het Convenant bouwt voort op internationale richtlijnen. De OESO-richtlijnen, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights, de ILO-conventies en de Vijf vrijheden voor dierenwelzijn. EMMA heeft zich gecommitteerd aan het doen van ‘due diligence’, gepaste zorgvuldigheid, door misstanden in de keten te voorkomen, identificeren, aan te pakken en tegen te gaan, zoals discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid. Ook zetten wij ons in voor vrijheid van vakvereniging, leefbaar loon voor de werknemers in onze keten en uiteraard staat, net als bij onze klanten, veiligheid voorop. Het streven naar veilige arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen en het verkleinen van de milieu-impact door de hele keten heen is voor EMMA van het allerhoogste belang. Aan de Sociaal Economische Raad (SER), de organisatie waar de implementatie van het Convenant is ondergebracht, hebben wij tevens onze productielocaties en materiaalverbruik doorgegeven.

Deze zijn in een totale lijst van alle productielocaties hier te vinden. Samen met de andere ondertekenaars van het Convenant werken we aan de volgende 9 thema’s:

  1. Discriminatie en gender
  2. Kinderarbeid
  3. Gedwongen arbeid
  4. Vrijheid van vakvereniging
  5. Leefbaar loon
  6. Veiligheid en gezondheid werkplek
  7. Grondstoffen
  8. Water, energie en chemicaliën
  9. Dierenwelzijn

Deze thema’s pakken wij aan in samenwerking met onze leveranciers. Wij vinden het belangrijk dat onze leveranciers transparant zijn over hun activiteiten en geven zelf ook inzicht in onze eigen inkooppraktijken. De samenwerkingen met onze leveranciers zijn erg belangrijk voor EMMA. Andere belangrijke stakeholders zijn de werknemers, de vakbonden en NGO’s die hun belangen vertegenwoordigen. EMMA monitort haar sustainability en compliance data via Worldfavor (www.worldfavor.com).